Wanneer is Dynamisch Organiseren de oplossing?

Wanneer is Dynamisch Organiseren de oplossing?

Dit herken ik

Als medewerkers zich overvraagd voelen

Als je het gevoel hebt geen grip te hebben op de planning

Als opgaven vertraging oplopen

Als medewerkers niet op hun plek zitten

Hoe gaan wij te werk?

De werkwijze van Dynamisch Organiseren wordt toegepast door onze adviseurs die een aantal weken tot maanden meelopen. We stellen ons hierbij op als partner, zodat we vanuit gelijkwaardigheid samen werken aan verandering. We beginnen graag waar de nood het hoogst is. Daarbij leveren we altijd maatwerk, met als basis de vier pijlers: opgaven, rollen, capaciteit en planning.

De kracht van
Dynamisch Organiseren

  • Opgaven: We brengen de huidige situatie in kaart. Wat zijn de huidige opgaven, wat loopt lekker en waar schuurt het?
  • Rollen: Rollen geven ruimte. Door te werken vanuit rollen werken je teamleden vanuit hun talent en vaardigheden.
  • Capaciteit: Matchmaker tussen het werk dat gedaan moet worden en de teamleden/rollen die beschikbaar zijn.
  • Planning: We maken opgaven inzichtelijk door continu te monitoren. 

Dynamisch Organiseren

Het brein achter
deze organisatie

De ontwikkelaars van Dynamisch Organiseren zijn de mensen van SQALE. Wij komen al meer dan 20 jaar als bedrijfskundigen over de vloer binnen het publieke domein. We voelen ons er thuis, maar zien ook de uitdagingen waar gemeentelijke organisaties mee te maken hebben.

We zien dat het aantal opgaven én de complexiteit ervan is toegenomen en dat managers en teams kampen met een hoge werkdruk. Maar dat kan anders! Door een verfrissende manier van kijken naar opgavegericht werken komen duidelijkheid, orde en rust terug in de organisatie. Meer focus. Beter resultaat.

Verder praten

Toen ik in deze functie startte, trof ik een team aan dat voornamelijk in de actiestand zat. Het was nodig om met elkaar in de spiegel te kijken. Hoe organiseren wij projecten, welke processen spelen er en hoe is het samenspel onderling? Daar lag een ontwikkelpunt.

— Monique Kollau, Gemeente Sittard-Geleen