Dynamisch Organiseren creëert rust en ruimte voor projecten. Het verbindt vraag en aanbod met elkaar. Het kijkt naar gevraagde capaciteit en beschikbare capaciteit, maar ook naar gevraagde competenties en beschikbare competenties. Beide ingrediënten zijn belangrijk voor arbeidsvreugde, maar vooral dat laatste is m.i. belangrijk voor gelukkige medewerkers.

Functies VS rollen

De functie die je hebt binnen een organisatie zorgt ervoor dat je bepaalde werkzaamheden aan je gekoppeld krijgt. Als je bijvoorbeeld een beleidsfunctie hebt op een aantrekkelijk en actueel onderwerp kan je de klok erop gelijkzetten dat er erg veel projecten, vragen en soms ook programma’s op je bord komen te liggen. Vaak worden daarin verschillende rollen van je gevraagd. Maar het wil niet zeggen dat iedere rol ook bij je past. Misschien ligt jouw kracht wel veel meer in het verbinden van mensen en veel minder in het strak sturen op resultaten. Of misschien wil jij veel meer groeien in een bepaalde rol, maar biedt je huidige functie daar geen ruimte voor.

Medewerkers in hun kracht zetten

We hebben het met elkaar graag over ‘mensen in hun kracht zetten’ (of niet, dat ligt eraan in welk ‘kamp’ je zit). Maar uiteindelijk zijn we er allemaal voor: medewerkers datgene laten doen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Maar hoe geef je dit nu echt goed vorm? Want tegelijkertijd hebben die medewerkers een functie en moet al dat werk ook echt gebeuren. Dynamisch Organiseren heeft daar het antwoord op!

Dynamisch Organiseren werkt vanuit rollen

Bij Dynamisch Organiseren hebben we het namelijk niet over functies, maar over rollen. We benoemen per medewerker de rollen die hem of haar past. Uiteindelijk moet dit ook landen in de HR-cyclus waarin het gaat over je competenties en wat je graag wilt ontwikkelen. Bij het verdelen van de incidentele werkzaamheden kijken we vervolgens naar welke competenties nodig zijn en zoeken we naar een medewerker die deze rol past. En als kers op de taart houden we ook bij wat mogelijk is qua capaciteit.

Zo zorg je met Dynamisch Organiseren dat medewerkers datgene doen wat bij hen past, in de beschikbare tijd die er is. En wordt daar niet iedereen gelukkig van?!